KONTAKT

PROJEKTY Z DOFINANSOWANEM Z FUNDUSZY UNIJNYCH

„Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – Opracowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej Bambino opartej o innowacyjny algorytm pozwalający na automatyczne wyznaczenie dni płodnych kobiety i wykorzystujący po raz pierwszy na świecie parametr oporu elektrycznego skóry człowieka.

„FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI – PROJEKT mTAX”