KONTAKT

DEVOPS - DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION

DevOps jest metodologią, która pozwala eliminować opóźnienia czy straty w procesie dostarczania rozwiązań IT. Dzięki optymalizacji procesów, wykorzystaniu automatyzacji i standaryzacji infrastruktury możliwa jest kontrola wydajności pracy i eliminowanie tzw. wąskich gardeł w procesie tworzenia oprogramowania. Otwiera to szereg możliwości i okazji do tworzenia i wprowadzania innowacji, dzięki którym łatwiej sprostać rosnącym wymaganiom rynku.
DevOps bazuje na podejściu zwinnym, umożliwiającym płynną integrację fragmentów kodu, tworzonych w oddzielnych środowiskach, bez wpływu na pozostałe elementy aplikacji. Zintegrowany kod jest automatycznie testowany w kilku środowiskach do momentu wdrożenia lub gotowości do wdrożenia. W ten sposób zostaje zachowana ciągłość integracji, dostaw i wdrożeń, przy zachowaniu stałego dostępu do aktualizowanych, dodawanych, modyfikowanych funkcji.

W DevOps kluczową rolę odgrywa współpraca na linii klient-programiści-zespół IT i wspólne identyfikowanie możliwości rozwoju produktu.

NASZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE DEVOPS

PROCESY CI/CD

Automatyzacja procesów wdrożeniowych przez tworzenie pipeline’ów dbajacych o poprawny deployment projektów zależnych i wykonywanie odpowiednich kroków regresji automatycznej na kolejnych środowiskach pozwala na znaczne obnizenie ryzka wprowadzenia błędów przy release’ach.

MONITORING

Stałe monitorowanie i logowanie krytycznych dla systmu metryk umożliwia dużo dokładniejsze planowanie skalowania jak również wychwytywanie potencjalnych zagrożeń przed wystąpieniem realnych problemów.

INFRASTRUKTURA JAKO KOD (IaC)

Mechnizmy skalowania infrastruktury z poziomu kodu/narzędzi, a bez konieczności ingerencji w fizyczna warstwe sprzętową, pozwalają na znaczną redukcję kosztów i przyspieszają czas reakcji na nowe wyzwania wydajnościowe. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przejście orgnizacji na kulturę DevOps, która jest fundamentem współczesnej obsługi dużych systemów informatycznych.

<< WRÓĆ DO KOMPETENCJE

TECHNOLOGIE