KONTAKT

INTEGRACJA SYSTEMÓW IT

INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Usługi związane z integracją systemów IT skierowane są w szczególności do firm posiadających różne systemy informatyczne, które nie są ze sobą powiązane. Każdy z tych systemów posiada swoje specyficzne funkcje i często dostarczane jest przez różnych producentów. Mogą to być systemy typu obsługa HR, system księgowy, stany magazynowe czy system do zarządzania produkcją.

Wykorzystanie nawet kilku systemów w codziennej działalności firm jest dosyć powszechne i zazwyczaj nie nastręcza dużych problemów. Integracja systemów informatycznych nie jest rozważana, a przynajmniej nie jest tematem priorytetowym. Jednak wraz ze wzrostem biznesu niosącym za sobą konieczność obsługi coraz większej ilości danych, mogą pojawić się problemy związane z ich dublowaniem wielu systemach, obsługą rozproszonych procesów między systemami, generowaniem raportów uwzględniających dane z różnych systemów itp. Integracja systemów IT jest działaniem nieuniknionym, jeśli chcemy sprawnie realizować procesy biznesowe i zachować odpowiedni poziom wydajności codziennych działań. Dzięki niej do tej pory niezależnie działające systemy mogą ze sobą współpracować, komunikować się oraz współdzielić swoje zasoby.

WARUNKI DETERMINUJĄCE INTEGRACJĘ SYSTEMÓW

równoległe funkcjonowanie wielu systemów
zmiana strategii IT
modernizacja
rozszerzenie portfela produktów/usług
rozszerzenie portfela procesów
fuzje

INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH prowadzi do uzyskania elastyczności biznesowej, efektywnego wykorzystania nowych kanałów sprzedaży i marketingu oraz łatwego dostępu do danych oraz kanałów społecznościowych. Integrując systemy działające w Twojej organizacji, usprawnimy jej działalność operacyjną i pomożemy przyspieszyć jej rozwój.

<< WRÓĆ DO KOMPETENCJE