Dołącz do nas!

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA, CZYLI TESTY AUTOMATYCZNE, FUNKCJONALNE, WYDAJNOŚCIOWE, INTEGRACYJNE, TESTY APLIKACJI MOBILNYCH I WEBOWYCH

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE to kompetencje gwarantujące jakość wytwarzanego oprogramowania, dzięki skrupulatnemu testowaniu działania całej aplikacji lub poszczególnych jej fragmentów. To przede wszystkim testy: automatyczne, funkcjonalne, wydajnościowe, integracyjne, testy aplikacji mobilnych i webowych, ale także – równie ważna – znajomość branży, dla której tworzone są dedykowane rozwiązania informatyczne, a także udoskonalanie samego procesu wytwarzania aplikacji.

Błędy lub braki mogą pojawić się na każdym etapie realizacji projektu. Zarówno na etapie określania wymagań, jak i na etapie samego testowania. QA w praktyce oznacza ich szybkie wykrywanie i eliminowanie – identyfikowanie błędów w działaniu aplikacji oraz wyszukiwanie miejsc, w których mogłaby być po prostu wydajniejsza, lepsza.
Specjalista QA jako pierwszy ma kontakt z aplikacją i dba o to, by ta była jak najlepszą odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby użytkowników. Musi więc doskonale znać i rozumieć założenia i wymagania odbiorcy produktu – klienta oraz dążyć do ich spotkania z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników.

Testowanie jest naturalnym procesem weryfikacji jakości, stosowanym w życiu codziennym. Jest również nieodzownym elementem procesu wytwarzania oprogramowania, które ma duży wpływ na funkcjonowanie biznesu. Skutki niepowodzenia projektu informatycznego oraz powstałych w nich błędów mogą być różne i nie zawsze muszą się ujawniać w czasie jego wytwarzania. Niektóre konsekwencje mogą być widoczne dopiero w późnych fazach użytkowania oprogramowania. Dlatego opracowuje się procesy, metody i metodyki testowania oprogramowania i zarządzania nimi, by mogły minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, wadliwego działania systemów czy aplikacji, a w rezultacie zapewniać najwyższą jakość dostarczanym produktów i usług.

TESTY OPROGRAMOWANIA/APLIKACJI POMOGĄ:

sprawdzić czy dany produkt spełnia wymagania zdefiniowane przez Twoją firmę
wykryją błędy na wczesnych etapach tworzenia systemu
zaoszczędzić czas i zredukować koszty
wykryć nieprawidłowości, które należy poddać głębszej weryfikacji
wykryć brak implementacji funkcjonalności opisanych w wymaganiach
sprawdzić czas reakcji systemu i jego wydajność
zoptymalizować działanie oprogramowania

Specjaliści Edge1S posiadają umiejętności z zakresu testowania manualnego, jak również testowania automatycznego. Nasi inżynierowie posiadają certyfikacje ISTQB potwierdzające ich kwalifikacje z zakresu Quality Assurance. Wśród testów, które wykonujemy można wymienić testy funkcjonalne, testy wydajnościowe, testy integracyjne i testy automatyczne. Sprostamy wszelkim wyzwaniom związanym z testowaniem aplikacji webowych, desktopowych, jak również mobilnych.

<< WRÓĆ DO KOMPETENCJE

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

TESTY FUNKCJONALNE

przeprowadzane w oparciu o założenia funkcjonalne, jakie aplikacja powinna spełniać zgodnie z dokumentacją. Testy opierają się na dostępnych dla oprogramowania interfejsach np. API lub GUI.

TESTY AUTOMATYCZNE

Pozwalają usprawnić proces testowania, gwarantują szybkość i dokładność zgłaszanych błędów oraz minimalizują poziom kosztów związanych z usuwaniem błędów.

TESTY WYDAJNOŚCIOWE

badają zachowanie aplikacji przy dużych obciążeniach.

TESTY INTEGRACYJNE

wykonywane w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami.

TESTY APLIKACJI MOBILNYCH

sprawdzają kompatybilność z różnymi platformami, systemami operacyjnymi oraz ich zachowanie w różnych warunkach.

TESTY APLIKACJI WEBOWYCH

wykorzystujące wiele rodzajów testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

TECHNOLOGIE

Porozmawiajmy o Quality Assurance

Wioleta Świrska, Quality Assurance Engineer, Delivery Manager