KONTAKT

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

RPA to technologia, która umożliwia imitowanie działań człowieka w środowisku cyfrowym przez odpowiednio zaprogramowane software-roboty. Roboty RPA wykorzystują interfejs użytkownika do przechwytywania danych i przetwarzania ich, tak by ostatecznie wykonać określone typy zadań powtarzalnych, opartych na identycznych regułach i wykorzystujących tę samą sekwencję czynności, za człowieka. W ten sposób zwiększa efektywność przedsiębiorstw, oszczędzając czas i uwalniając potencjał pracowników, którzy mogą poświęcić się bardziej złożonym zadaniom i interakcji z klientem.

JAKIE PROCESY WARTO AUTOMATYZOWAĆ

manualne i powtarzalne
ze standardowym czytelnym elektronicznym typem wejścia
te, w których możliwa jest zmiana metody przetwarzania lub zmiana systemu
oparte na regułach
przetwarzające dużą ilość danych
te, których automatyzacja może przynieść oszczędności
o niskim wskaźniku wyjątków
podatne na zmianę i błąd ludzki
stabilne i dojrzałe

Z JAKIMI NARZĘDZIAMI I APLIKACJAMI WSPÓŁPRACUJE RPA

Excel
Aplikacje webowe
Bazy danych
e-maile
Portale internetowe
Systemy korporacyjne (ERP, CRM, BPM)
Dokumenty elektroniczne (OCR)
Pliki z danymi
<< WRÓĆ DO KOMPETENCJE

AUTOMATYZACJA W NASZEJ OFERCIE

Nasze działania w zakresie RPA opieramy na UIPath, platformie uznanej przez wiele firm konsultingowych IT, w tym Everest Group, Forrester Research i Gartner, jako jedną z najlepszych na rynku. Jako Partner UIPath, oferujemy rozwiązania usprawniające biznes od analizy po wdrożenie i wsparcie techniczne.