Dołącz do nas!

OUTSOURCING SPECJALISTÓW IT

Sektor IT w Polsce nadal rozwija się bardzo dynamicznie i z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej procesów biznesowych jest wdrażanych w oparciu o nowoczesne technologie i zaawansowane rozwiązania IT, a Polscy programiści stale zajmują miejsca w ścisłej czołówce najlepszych i najbardziej pożądanych specjalistów na świecie. Nie dziwi więc fakt, że wiele podmiotów o zasięgu międzynarodowym zwróciło swoje zainteresowanie w stronę dostawców usług IT, decydując się na technologiczne przemiany z wykorzystaniem zewnętrznych kompetencji IT – pojedynczych specjalistów (outsourcing specjalistów IT – body leasing) lub całych zespołów developerskich (team leasing).

Z punktu widzenia biznesu, outsourcing specjalistów IT (wykorzystanie zasobów zewnętrznych) to szereg korzyści. Dwie najczęściej wymieniane to optymizacja kosztów i jakość. W ogólnym rozrachunku outsourcing generuje niższe koszty niż budowanie i utrzymywanie własnego zespołu, w tym zarządzającego, i infrastruktury niezbędnej do jego właściwego funkcjonowania. Współpraca w tym modelu oznacza dodatkową, wymierną korzyść dla biznesu, jaką jest długofalowe partnerstwo i wynikający z niego efekt synergii, powstały w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia biznesowego z kompetencjami i umiejętnościami technologicznymi.

90% zadań w projektach realizowanych przez naszych konsultantów to wdrożenie nowych rozwiązań (rozwiązania dedykowane) lub rozwój rozwiązań już istniejących.

W relacjach z naszymi klientami kładziemy nacisk na komunikację i dbamy o jakość

Do współpracy z klientem proponujemy jedynie specjalistów o odpowiednio dopasowanych, wcześniej zweryfikowanych kompetencjach, zarówno technologicznych jak i miękkich.

Nasze działania cechuje elastyczność – umiejętność sprawnego reagowania adekwatnie do aktualnego stanu projektu, zmieniających się potrzeb i wymagań klienta.

ZAKRES KOMPETENCJI NASZYCH SPECJALISTÓW

DevOps
UX/UI
Web&Mobile
RPA
Industry 4.0
AI/Machine Learining
Software Quality Assurance
Cloud
Integracji systemów
Infrastruktura IT
Analiza procesów biznesowych
< WRÓĆ DO MODELI WSPÓŁPRACY

GŁÓWNE ZALETY TEGO ROZWIĄZANIA

dostęp do talentów i umiejętności
optymizacja kosztów
skalowalność
stabilność usługi
jakość
elastyczność związana z rezygnacją lub nieprzedłużeniem kontraktu

OUTSOURCING SPECJALISTÓW IT – KIEDY WARTO?

konieczność stworzenia dedykowanego rozwiązania spełniającego określone wymagania (rozwiązanie szyte na miarę)
ograniczona liczba specjalistów lub kompetencji w zespole wewnętrznym
dalszy rozwój biznesu i jego wartość zależny od dostępu do nowych technologii oraz sprawdzonych, zweryfikowanych specjalistów IT – ich wiedzy i doświadczenia
brak czasu i kompetencji do skutecznego zarządzania coraz bardziej złożonym obszarem technologicznym
potrzeba optymalizacji kosztów związane z rekrutacją, zatrudnieniem i rozwojem pracowników