Automatyzacja procesu dodawania metod dostawy dla sektora e-commerce - Edge1s