System alertów oraz powiadomień dla branży paliwowej - Edge1s