Soft skille, których potrzebuje każdy programista. - Edge1s

Soft skille, których potrzebuje każdy programista.

SOFT SKILLE, KTÓRYCH POTRZEBUJE KAŻDY PROGRAMISTA

Czy w pracy programisty warto rozwijać umiejętności miękkie? Nie tylko warto, ale należy. Są równie mocno pożądane jak wiedza czy doświadczenie w obszarze danej technologii. Sukces projektu zależy od sumy doświadczeń i umiejętności technicznych członków zespołu, ale także od zdolności komunikowania się, współpracy i adaptowania do zmian. Co zatem warto rozwijać?

soft skills it

Komunikacja

Odmieniana przez wszystkie przypadki, dostępna w każdej ofercie szkoleniowej trenerów kompetencji miękkich. Co właściwie się pod nią kryje? Jasne i uporządkowane przekazywanie informacji. Sprawdzanie czy to co zostało przekazane jest zrozumiane. Dobieranie stylu komunikacji do rozmówcy. Efektywna komunikacja to także umiejętność przekazywania oraz odbierania informacji zwrotnych. Są to kluczowe elementy pracy w projektach prowadzonych zwinnie. Dobra komunikacja na co dzień ma wpływ na dostarczenie wysokiej jakości kodu na koniec każdej iteracji.

Praca w zespole

Odpowiedzialność za dostarczenie rozwiązania spoczywa na wszystkich członkach zespołu. Na sukces projektu składa się wspólna praca specjalistów o różnym doświadczeniu, wiedzy, stylu pracy czy pełnionej roli. Kluczowe jest zatem dzielenie się wiedzą, zaangażowanie w pomoc i mentoring dla mniej doświadczonych współpracowników. Skupienie się na realizacji celu zespołu, a kiedy sytuacja tego wymaga, rezygnacja z indywidualnych korzyści i potrzeb na rzecz korzyści i potrzeb zespołu. Umiejętność przyznania się, omówienia i przeanalizowania błędu zwiększa poziom zaufania. Współpracownicy grający do jednej bramki to gwarancja dobrej atmosfery, motywującego środowiska pracy oraz realizacji założonych celów.

Nastawienie na rozwój

Śledzenie nowinek, ciągłe doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy jest wpisane w pracę programisty. Specjaliści, którzy wykazują się tą kompetencją stale angażują się w działania, które mogą ich rozwijać. Proszą innych o informacje na temat swoich postępów, a pozyskane informacje wykorzystują w dalszym rozwoju. Koncentrują się na zmianach i ulepszeniach. Pozwala im to nadążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem IT, być gotowym na nowe wyzwania projektowe i oczekiwania przyszłych pracodawców.

Elastyczność i otwartość na zmiany

Praca programisty to także zmieniające się projekty, zespoły czy klienci, dla których realizowane są projekty. Elastyczność to otwartość na nieuniknione zmiany, zdolność adaptacji do nowych warunków, niestrukturyzowanego i dynamicznego środowiska pracy, oraz współpracy z różnymi ludźmi o różnych preferencjach, doświadczeniu. Pracownicy wykazujący się elastycznością modyfikują swoje podejście do realizacji zadań w zależności od preferencji współpracowników i unikalnych wymagań danej sytuacji. W kompetencji możemy wyróżnić elastyczności myślenia, jak i działania. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Korzyścią z rozwoju umiejętności adaptacji jest gotowość i pozytywna postawa wobec nowych, nadchodzących wyzwań.

Komunikacja, praca w zespole, nastawienie na rozwój, elastyczność myślenia i działania, to kluczowe cechy, których poszukujemy u kandydatów w trakcie procesu rekrutacji do Edge One Solutions. Wymienione kompetencje stanowią również fundament wewnętrznego programu rozwojowego PDP obejmującego wszystkich specjalistów. Pracownicy, którzy prezentują postawy i zachowania zgodne z kulturą firmy, lepiej radzą sobie w pracy i relacjach z innymi, a w konsekwencji zostają w firmie na dłużej.

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj.

Justyna Pawliczak
HR MANAGER, EDGE ONE SOLUTIONS

Zobacz też: Proces rekrutacji krok po kroku.

Opublikowano: 8 października 2019