Dołącz do nas!

kariera

poleć specjalistę

*
*
*


Polecam:

*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720; na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720; na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki powiązane z Edge One Solutions Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 - EDULAB Sp. z o.o., Edge One Innovations Sp. z o.o., Nine Cavaliers Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.
Wyrażam zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720  w procesie rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720; w celach marketingowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji są przechowywane przez okres 2 lat na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji.
Administrator w przypadku profilowania zautomatyzowanego posiada prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotem współpracującym z Edge One Solutions Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.